Anh da đen số hưởng được hai mẹ con chăm sóc

Tôi sẽ không nói dối đâu. Có lẽ bà Hồng hiểu ánh mắt tôi và cũng sợ những lời đe dọa của tôi. Nhưng chị dâu tôi là một con chó cái hoàn toàn, vì vậy chị ấy đã an ủi tôi và nói – – Này, đừng nói với ai về chuyện này, và đừng nói với chủ tịch. Nếu không tôi sẽ phải rời khỏi nơi này. Hiện tại tôi nghĩ nơi này vẫn ổn vì không có ai sống ở đây và tòa nhà còn mới. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm cho bạn hạnh phúc bằng mọi cách. Sau khi nghe anh ấy nói, tôi nói – tốt, nhưng làm thế nào bạn sẽ làm cho tôi hạnh phúc, bạn sẽ nhận được gì? Sau đó, bà Hồng nói – Tôi cũng sẽ cho bạn tiền.