Bạn gái mông to với sở trường là cưỡi ngựa

Không có phản hồi từ chúng tôi về vấn đề này. Em cứ viết đi anh yêu thật đấy. Núm vú của em thật tuyệt. Anh ấy đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc đeo kính. Tôi đã viết bằng giọng văn của riêng mình – và bạn biết bạn bú cặc tuyệt vời như thế nào. Anh ấy không bao giờ viết thư lại và cuộc trò chuyện được kết thúc bằng một lời tạm biệt. Tôi nghĩ chồng cô ấy chắc đã đến. Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ một số không xác định. Từ đó – xin chào. tôi- xin chào bạn là ai? anh ấy- bạn là ai? Tôi đã nói tên của tôi Từ đâu?