Buổi tụ tập của nhóm bạn thân đã lâu ngày không gặp

anh ấy lại đến nhà tôi gọi. .. và những thứ khác.. Những người này được cho là đổ xô đến các bãi biển, khách sạn và khu cắm trại mà không có quần áo che thân, hay còn gọi là khỏa thân tôi giải thích vì có thể có người cho rằng việc họ khỏa thân không phải là điều đáng xấu hổ như tôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang câu chuyện mà tôi sẽ giải thích mà không cần quá nhiều lời hoa mỹ: Chuyện xảy ra với tôi tại một trại vô đạo đức sẽ khiến câu chuyện của tôi trở nên thú vị hơn đối với một số người, Và những người khác sẽ không hoàn toàn giống như vậy. Xin lỗi, tôi sẽ tiếp tục.