Cảm động em gái qua phòng thăm anh trai đang bệnh

Bây giờ tôi không biết phải làm gì. Đến tối, mọi người ăn xong đi ngủ. Lovely nói rằng cô ấy đang rửa bát ở tầng dưới và sẽ đến sau. Tôi lại lên. Nhưng tâm trí tôi đã nghi ngờ Lovely nhiều lần. Năm phút sau, khi tôi nhìn xuống lần nữa, Lovely và Papa đang ôm nhau. Cha nói – chúng ta sẽ gặp nhau hôm nay như thế nào? Lovely nói – Tôi sẽ đến sau khi họ đi ngủ. Bố nói – Bố không đến thì con không ngủ được. Họ đã cướp bóc như vợ chồng, và tôi không thể làm gì được. Cô ấy nói với cha cô ấy – bây giờ bạn đi. Tôi ở lại đây với lý do rửa bát. Sau đó, tôi ra sân thượng trước khi bố tôi đến.