Cặp đôi yêu xa và khi có cơ hội được gặp nhau

Con dâu nói – cái này là của con trai bà nên tháng sau nó tổ chức sinh nhật. Nhưng tôi nghĩ ông bố có quyền trước con trai. pháp luật? Khi cô ấy ngả người ra sau, có một quả bóng sáng trên mông cô ấy. Tôi là con dâu, cái gì thế này? Con dâu nói – cô tự lấy ra xem. Khi cô ấy đến với tôi, tôi bước ra và nhìn thấy cô ấy. Vì vậy, anh ấy giống như một đầu bếp nhỏ. Bahu nói nó được gọi là cắm mông papa ji. Con trai tôi đã mang cho tôi cái này. Nếu bạn áp dụng nó trước khi giết mông, bạn sẽ không có vấn đề gì khi giết mông. Cô con dâu nói – Ba ơi, cho con vào nữa đi.