Chơi bạn gái đúng ngày em ấy tới tháng

sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào cô ấy, nhưng tôi đã từ chối để đọc câu chuyện. Sau đó tôi lại nhấc điện thoại, mở trang đó trên cùng một trang và bắt đầu tìm kiếm. Hai câu chuyện đầu tiên tôi đọc là những câu chuyện rất gợi cảm. Tôi tiếp tục đọc cho đến 5 giờ tối và không ngừng tự hỏi điều này tốt hay xấu. Sau một hồi suy nghĩ, tôi rút ra kết luận rằng nếu tất cả những điều này là sự thật thì việc quan hệ tình dục với con trai hay quan hệ tình dục với anh chị em cũng chẳng có gì nguy hại cả. Nhưng có một điều tôi rất thích khi hôn con cặc trên trời dưới đất.