Chơi gái dịch vụ cao cấp nó khác bọt thật

Tôi chỉ hỏi cô ấy – bạn sẽ đi đâu? Đó là cách tôi phát hiện ra cô ấy chỉ làm việc trong văn phòng của tôi. Tuy nhiên, cô ấy sắp thay đổi công việc, vì vậy đây là tháng cuối cùng của cô ấy. Công việc mới của anh ấy chỉ ở Noida. Tên cô ấy là Neelam và cô ấy sống ở Lakshmi Nagar với bạn của mình. Cô ấy thực sự là cư dân của Gorakhpur, Uttar Pradesh. Trong thời gian đó, tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với cô gái đó. Sau đó, cả hai chúng tôi ra khỏi xe, đến văn phòng và bắt đầu làm việc. May mắn thay, cô ấy đã đoàn tụ khi cô ấy trở lại vào ban đêm và họ đã cùng nhau về nhà.