Chồng qua đời, vợ được anh chồng quan tâm yêu thương

Tâm đã được chấp nhận, nhưng gia đình sợ rằng Tâm Ở trong ký túc xá đại học ở một thành phố xa lạ. Sau đó, họ quyết định giữ anh ta với tôi. Chủ nhà của tôi không cho con trai ở với con gái. Nhưng bố mẹ anh ấy đã nói chuyện với anh ấy, nói rằng hai người là anh em ruột. Vì vậy, anh không nói gì, và đồng ý. Trường đại học của tôi bắt đầu sau kỳ nghỉ, vì vậy tôi bắt đầu học đại học. Nhưng Rinhime sẽ bắt đầu đi học trong vài ngày nữa, vì vậy cô ấy đã không đi cùng tôi. Mười ngày sau, cha mẹ và Liya đến tiễn Rinhui. Những người đó đến vào buổi sáng, ở lại đến tối và trở về nhà vào buổi tối.