Chủ tịch số hưởng và em thư ký dâm đãng

Cho đến lúc đó, tôi thấy rằng Angika đang đóng mỗi người một cái chốt cho cô ấy và Malini. Lúc đó là 1 giờ 30 chiều và không ai trong ba chúng tôi vội vàng. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy cơ thể đói, nhưng không ai vội ăn. Angika mang một cái chốt đưa cho Malini, còn chính cô ấy ngồi gần tôi và Malini và bắt đầu uống rượu. Malini một tay cầm con cặc của tôi, tay kia cầm cái cốc. Nàng hớp một ngụm rượu rồi lại đút con cu của tôi vào miệng. Đã 2-3 tiếng kể từ khi chúng tôi quấn lấy nhau, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách yên bình. Malini đứng dậy, lấy cái chốt từ tay Angika và lại nằm xuống giường.