Cô giáo cùng cậu học trò ôn lại kỷ niệm xưa

Tất cả những điều này là hoạt động tự nhiên. Phụ nữ cũng làm điều đó với bàn tay của họ. Tôi không hỏi những câu hỏi bí mật mà bạn không thể trả lời. Sau đó tôi nói với dì – nếu có ai lắng nghe, sẽ có rất nhiều câu hỏi. Tôi lo lắng rằng bất cứ ai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Người dì bắt đầu nói – ở đây không có ai khác ngoài hai chúng ta. Chúng ta có thể nói chuyện chậm nếu bạn muốn. Nếu có ai đến, chúng ta sẽ thay đổi chủ đề. Vì điều này, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong hành vi của dì tôi. Cô cố tình nói về tình dục. Nhưng tôi cũng bắt đầu thích trò chuyện với dì.