Công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch và cái kết

Cô ấy bú cặc ở cùng một vị trí mọi lúc. Tôi không vào hết được vì con cu của anh ấy to, nhưng tôi vẫn tiếp tục bú cặc anh ấy. Anh ấy đã vượt xa về tất cả những khía cạnh này. Anh ấy thích quan hệ tình dục lập dị liếm nước bọt, nước tiểu và các chất lỏng khác. Anh ta yêu cầu nhổ vào con cặc của mình. Anh ấy nói rằng nếu bạn nhổ và hít vào, mọi thứ sẽ đi vào. Tôi cũng làm như vậy nhưng người đầu bếp vẫn không chịu đi, bèn bảo tôi đứng dậy. Khi tôi đứng dậy, anh ấy yêu cầu tôi ngồi lên đùi anh ấy. Tôi làm giống vậy. Bây giờ con cu của anh ấy đã ở trước miệng tôi và anh ấy đã cho tôi con cặc của anh ấy trong miệng tôi.