Đi du lịch, con rể địt mẹ vợ đến khi mang thai

Tranh luận bắt đầu. Cái gì được và cái gì không. Bạn trả tiền cho tôi và tôi rời đi, tôi trả tiền cho bạn nhưng bạn không rời đi. Tôi cho anh bao nhiêu, anh còn muốn gì nữa? Ông già nhìn chai rượu sâm panh. Đó là một cái chai 750ml với một cái cổ không có đáy và dần dần mở rộng ra điên rồi! cuối cùng Pamela nói. Ông già đã chiến đấu trở lại. Gấp đôi một trăm năm mươi đô la! Không Bốn trăm đô! Giống như những thứ này, hãy kiểm tra chúng! Ông già lấy ra một xấp giấy bạc đặt lên đầu giường. Vâng, phải có bốn trăm đô la ở đó. Eva gọi Pamela và yêu cầu cô ấy sử dụng cái đó để thâm nhập vào cô ấy trong khi vuốt ve khuôn mặt của cô ấy.