Địt em gái phục vụ ngay trong quán cafe

Nói cho tôi biết tôi có ích cho bạn không? Tôi nói có. Vì vậy, hãy hứa rằng bạn sẽ giúp tôi. Cô ấy nói – vâng, lời hứa vẫn còn đó. Tôi ôm anh ấy và bắt đầu vuốt ve lưng anh ấy và thì thầm vào tai anh ấy – bạn tôi muốn đụ bạn. Tôi đã hứa với cô ấy. Cô ấy nói – nếu cô ấy nói với ai bí mật này, tôi sẽ bị phỉ báng. Tôi nói – nếu bạn tin tôi thì hãy nói? Cô ấy nói – Raj, bất cứ điều gì bạn nói, tôi sẽ làm. Tôi gọi cho bạn mình, đưa địa chỉ cho anh ấy và nói – thôi nào! Tôi nhờ dì mặc áo ngực và quần lót. Dì đắp chăn. Bạn tôi đến trong mười phút. Dẫn anh vào, tôi đóng cửa lại.