Gái có chồng thích được chịch ở phòng bếp

Anh ấy nói – sau đó bạn sẽ yêu tôi như thế nào? Những gì anh ấy nói làm tôi ngạc nhiên. Hai phút sau tôi nói – đó là tình dục…có một thế giới khác biệt giữa tình dục và tình yêu. Anh ấy nói – à, không yêu, nhưng bạn có thể quan hệ tình dục với tình yêu! Tôi nói – hãy thử và đánh giá xem nó xảy ra có hay không có tình yêu. Cô ấy không nói gì và chỉ bắt đầu nhìn vào mắt tôi với sự khao khát. Và sau đó cô ấy và tôi ăn trưa và cô ấy nói – Tôi sẽ gọi cho bạn tối nay. Tôi bắt đầu chờ đợi cuộc gọi của anh ấy vào ban đêm. Cho đến tối muộn, anh không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.