Gái Mỹ gốc Nhật với những kỹ năng làm tình điệu nghệ

Khi đó tôi đang ở trường. Mẹ tôi đã suy sụp vì sự phản bội của cha tôi, và mẹ không còn ai ngoài tôi. Mẹ tôi đưa tôi đến nhà Nananani và đến thành phố Udaipur. Tôi không có chú ngoại và mẹ tôi là con một của bà ngoại tôi. Sau đó, mẹ tôi ghi danh cho tôi vào trường đó. Tôi đã trở thành những người bạn rất tốt ở đó. Tên của anh ấy là Prashant. Prashant thường xuyên đến nhà tôi, nhưng anh ấy cũng coi mẹ tôi như mẹ anh ấy và chỉ có thể nói chuyện với bà ấy. Mẹ anh cũng coi anh như con ruột. Prashant và tôi thường ở bên mẹ. Cả hai chúng tôi đều ngủ với mẹ tôi.