JUL-955 Chết nặng khi biết vợ thích quan hệ với bạn thân

JUL-955 Chết nặng khi biết vợ thích quan hệ với bạn thân, Ravi đã bắt được một nhịp hoàn chỉnh, và với sức mạnh của trống và sức mạnh của anh ấy, tôi biết anh ấy sắp ngã. Tôi cũng sẵn sàng chiến đấu với anh ta, Nhưng Ravi đã bắt đầu ăn thịt bọn khốn nạn. Anh ấy hạ chân tôi xuống dưới vai anh ấy, dựa vào tôi, nắm chặt vai tôi, và bắt đầu gầm gừ trong khi đẩy. Toàn bộ dương vật của anh ấy bắt đầu chạm vào tử cung của tôi và tôi bắt đầu phát ra âm thanh ahhhhhhhhhh. Sau đó, trong lực đẩy nhanh như dung nham nóng bỏng đó, anh ta đâm vào tử cung của tôi.