Khó có thể kiềm chế khi thấy cặp mông bự của cô ấy

cuộc sống của con vẫn chưa đến. Hãy bình tĩnh Bất cứ điều gì các anh chị em đã làm, tôi đã quên nó. Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi bị ép buộc. Nhưng con đường vẫn rộng mở với bạn. Nếu bạn kết hôn, bạn sẽ được tự do vĩnh viễn. Hãy cố gắng hiểu những gì tôi muốn nói. Tôi không phải kẻ thù của bạn Tôi là mẹ của bạn Tôi nói điều này chỉ vì lợi ích của bạn. Tôi đã nói với Sonia – tất cả những điều này, nhưng bạn không nói với Akash. Bạn thấy và hiểu. Làm những gì bạn thích sau đó. Tôi đã ở với cả hai người trong quá khứ và tôi vẫn ở đó.