Không ngờ em lại dễ dãi đến như vậy

Dì ơi, không… vài ngày nữa nó sẽ lại là của cháu… lúc đó bà tá hỏa… nên cháu nói – nhưng dì ơi, cháu không thể sống thiếu nó được. Một ngày không có tình dục cháu thấy đã khó sống. Tôi nghiện âm hộ. Tôi không thể chịu đựng được sự mê đắm của mình. Khi nghe điều này, Dì nói – OK, cho tôi một chút thời gian. Rồi ngày hôm sau, dì tôi gọi cho tôi và nói với tôi rằng bà có hai người bạn… cả hai đều không có con. Một người có vấn đề và người kia chưa được kiểm tra. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy thay bạn … nếu cô ấy đồng ý … bạn cũng sẽ cho cô ấy niềm hạnh phúc làm mẹ. Tôi nói – được rồi, tôi đã sẵn sàng.