Không thể tin được cô ấy lại cuồng dâm đến như vậy

Nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. Tan học, chúng tôi chia tay nhau và vào một trường đại học khác. Tôi đã từng theo dõi anh ấy trên Facebook mọi lúc. Tôi cũng nhắn tin cho anh ấy trên Facebook nhưng anh ấy đã chặn tôi. Tôi đã tạo lại một ID khác và cầu nguyện họ không chặn tôi. Tôi bắt đầu tìm kiếm các phương pháp khác nhau. Sau đó, tôi đọc về Vasikaran từ đâu đó. Đây là cách chúng ta có được tình yêu. Đối với điều này, tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ của Babaji trực tuyến nhưng tôi không có tiền để đưa cho anh ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn thu xếp được tiền và nhờ họ làm công việc.