Massage kích dục phục vụ gái xinh

Không thể đứng cô ấy chết tiệt lưỡi của tôi. Cô ấy đặt tay lên đầu tôi và bắt đầu ấn đầu tôi vào âm hộ của cô ấy. Tay anh lại bắt đầu di chuyển nhanh trên đầu tôi. Và thế là lưỡi của tôi cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng bên trong âm hộ của cô ấy. Sau một vài lần thổi kèn, cơ thể cô ấy bắt đầu cứng lại và nước bắt đầu chảy ra từ âm hộ của cô ấy. Đồng thời, tôi đặt miệng của mình hoàn toàn vào âm hộ của cô ấy và bắt đầu kéo nó vào để uống nước của cô ấy. Tôi liếm tất cả nước từ âm hộ của cô ấy. Nước lồn chị dâu ngon quá. Sau khi âm hộ chảy nước, Rekha kéo tôi lên người cô ấy và bắt đầu hôn tôi. Sau đó đặt một tay lên dương vật của tôi.