Nhật ký chén gái ngành lứa tuổi học sinh cực ngon

Một ngày nọ, cả gia đình đến nhà chú ngoại của tôi. Anu cũng biết rằng không có ai ở nhà tôi vào ngày hôm đó. Cô ấy đến nhà tôi vào khoảng 11 giờ hôm đó, sau khi đến, cô ấy bắt đầu nói rằng cô ấy có việc với dì. Tất cả những người đó đã đến nhà chú ngoại của tôi. Cô ấy nói – ok, tôi sẽ đến sau. Tôi không biết bạn không có dì. Tôi biết cô ấy cố tình nói ra tất cả những điều này. Khi cô ấy rời đi, tôi nghĩ đã đến lúc và ngăn cô ấy lại và nói – Chờ đã, tôi muốn nói chuyện với bạn. Tôi dám nói – Anu, đừng hiểu lầm tôi, nhưng tôi bắt đầu thích bạn. Tôi nhận được câu trả lời từ tiếng cười của anh ấy.