Những em giúp việc dễ thương và người chủ

Nhưng cô giáo không nghe tôi. Nhưng khi mắt tôi rơi xuống chiếc ghế bên cạnh, niềm hạnh phúc của tôi không còn giới hạn. một trong những bạn cùng lớp của tôi Ayeza (không phải tên thật của cô ấy) ngồi đó. Tôi chào anh và ngồi xuống gần anh. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và một lúc sau, xe buýt chuyển bánh. Chúng tôi nói chuyện mọi lúc. Sau đó, có một khúc ngoặt gấp và Ayeza cúi xuống tôi và ngực cô ấy chạm vào cánh tay tôi. Khi anh ấy nói xin lỗi, tôi nói – không vấn đề gì. Cả hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện trở lại. Nhưng sau khi chạm vào ngực cô ấy, có một sự náo động trong đầu tôi.