NSFS-056 Nảy sinh tình cảm với vợ của đàn anh

NSFS-056 Nảy sinh tình cảm với vợ của đàn anh, Sau đó Thảo gọi điện cho tôi ngoài đường, tôi tắt máy và đi ra ngoài. Thảo đang mặc bộ đồ ngủ, đợi tôi ở bàn. Gặp tôi, bạn nói, bỏ đói tôi đến chết hôm nay. Tôi có thể đợi bao lâu để được ăn. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Tôi ngồi xuống đối diện với Thảo và bắt đầu yên lặng ăn. Tôi liên tục nói về những câu chuyện phiếm của anh ta trong đầu, và tôi đã làm ngơ với anh ta. Trong bộ đồ ngủ, tôi nhìn hết lần này đến lần khác ngắm bộ ngực khủng của anh ta. Thảo ăn, nhưng tôi nghĩ cô ấy nghĩ đến điện thoại của mình.