Nữ y tá rung động trước anh chàng bệnh nhân khoai to

vì vậy trong câu chuyện này anh ấy vẫn giữ tên của mình là Guri. Anh ấy cũng đến từ Punjab để làm việc trong lĩnh vực này. Anh ta dường như là họ hàng xa của Sejal, nhưng Sejal không có quan hệ họ hàng gì và đã đưa tiền cho anh ta với lãi suất 3% hàng tháng. Guri bắt đầu làm việc, nhưng phải nghỉ việc sau một thời gian. Anh ấy đã đến gặp Sejal một lần nữa sau khi giúp đỡ nhưng Sejal đã nói với anh ấy rất nhiều và lặng lẽ bảo anh ấy trả lại tiền. Nhưng những người không có tiền thì sao, anh ấy nói không có tiền và không có tư cách trả lại tiền.