Ở cùng bạn gái thì các ông sẽ làm gì

Ở cùng bạn gái thì các ông sẽ làm gì, với Mẹ dường như đang đi đúng hướng. Mẹ rất vui và nói, “Hôm nay may mắn của tôi là Alexander. Tôi đang chiến thắng.” Với cái ôm của mẹ, bộ ngực như quả dưa của mẹ chạm vào tôi. Lauda của tôi đã thẳng đứng. Sau đó mẹ bước ra khỏi tôi và nói con trai, mẹ sẽ không bao giờ làm cho con buồn. Con nói vâng mẹ sẽ làm bất cứ điều gì mẹ nói và con cũng sẽ không nói chuyện với bố nên mẹ nói mẹ sẽ không nói chuyện con trai. Câu trả lời của Mẹ khiến tôi rất hạnh phúc từ trong ra ngoài và kế hoạch giao hợp