Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Từ một câu chuyện như vậy, thời đại của những từ mơ hồ bắt đầu. Dì nghịch ngợm. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy bằng một vài từ ẩn ý và anh ấy cười và nói – không sao, chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi tối, chú chắc đang ở công viên. tôi muốn nấu ăn cho họ Em ngồi ở nhà anh đi đây Tôi nói được rồi. Dì tôi để tôi ở nhà và đi chợ mua rau. Sau 30 phút, dì tôi trở lại, và lúc đó, chú tôi cũng đã về nhà. Dì tôi nấu ăn cho họ và tôi nói chuyện với họ một lúc. Chú tôi trực đêm nay nên đi ra ngoài. Dì chốt cửa trước nói – ừ, bây giờ uống gì đây? Tôi biết dì tôi muốn làm tình.