PPPD-928 Tận hưởng ngày nghỉ cùng em Karen Yuzuriha

PPPD-928 Tận hưởng ngày nghỉ cùng em Karen Yuzuriha, Anh ấy cho âm hộ của tôi một con cặc thứ hai. Nhỏ một ít nước vào con mèo của tôi và làm đầy nó trở lại. Sau đó, anh ấy đứng dậy và bắt đầu rời đi, vì vậy tôi hỏi bạn đi đâu. Anh ấy nói chỉ cần có một số công việc. Bạn đã sẵn sàng cho buổi tối. Chúng ta phải đi đâu đó vào buổi tối. tôi đang đi đâu vậy Anh ta nói Tất cả sẽ được biết vào buổi tối. Buổi tối sau đó không rõ. Anh ấy đến bằng ô tô vào buổi tối. Cô ấy có một chiếc sari trong tay. Cái này cho ai. Anh ấy nói Hôm nay anh cùng em đón tuần trăng mật.