Sinh viên đại học năm cuối cần tiền và sự đánh đổi

Rupa ngay lập tức bắt đầu đọc nó, và tôi biết nó phải nói rằng chúng ta phải gặp nhau hôm nay. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Nó nói rằng Mohit, bạn của Pawan muốn làm bạn với tôi. Anh ấy là người bạn đến đó vào ban đêm với Pawan. Nhưng anh ấy luôn lấy cái chậu che mặt nên tôi không nhìn thấy mặt anh ấy. Khi Rupa nói rằng nó là như vậy, nếu bạn nói như vậy, tôi có nên nói như vậy không? Tôi không thể hiểu câu trả lời cho lời nói của anh ấy. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không hiểu những gì bạn đang nói. Tôi nói với Rupa – bạn có thể cho tôi biết tôi nên làm gì không Rupa nói – chỉ cần kết bạn thôi.