STARS-533 Em ấy mong muốn được luyện tập chuyện ấy

STARS-533 Em ấy mong muốn được luyện tập chuyện ấy, Vì vậy, mọi tên đều được lập, và hai tên nam đều được lập trong bát, vì có bốn nam và năm nữ. Điều này cũng được thực hiện để tránh bàn tay của bốn phụ nữ đầu tiên, những người sẽ quan hệ tình dục với những người đàn ông này trước. Sau đó khi tôi cầm tờ giấy lên, tôi sẽ quan hệ với một trong bốn người đàn ông này. Ý tôi là một người đàn ông sẽ có tên trong tay tôi, và anh ta sẽ quan hệ tình dục với tôi và bất kỳ ai trong số bốn người phụ nữ này. Thế là mọi người cùng nhặt biên lai và kết thành một cặp.