Tên giám đốc đồi bại cưỡng hiếp nữ nhân viên mới

Tôi nhấc điện thoại lên và xem số, nó là của Swara. Tôi- xin chào vâng, swara. Tiến sĩ Swara, ông có thể đến phòng của chúng tôi không? Tôi-vâng, tôi có thể đến, nhưng vấn đề là với chủ nhà của ông. Cô nói – Ngày mai chúng ta sẽ chuyển phòng, anh nói là anh em của chúng ta, anh đã đến chuyển phòng. Tôi-được, tôi sẽ quay lại. Khi tôi đến phòng Swara, cửa phòng cô ấy đã mở, nó đã được giữ lại, khăn trải giường màu trắng được trải ngay ngắn trên giường. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại và đã 1 giờ sáng. Thưa ngài, ngài ngồi trên giường, chúng ta đến ngay.