Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Các bạn vào xem nhé, giá rau tăng vùn vụt. Tôi thấy lạ khi nghe tất cả những điều này từ dì của tôi. Tôi đã nói – cuộc phong tỏa này sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Làm thế nào bạn sẽ tồn tại với thị trường đóng cửa trong hai ngày? Cô ấy đã khóc và nói – miễn là chúng ta còn sống, chúng ta sẽ sống theo một cách nhất định. Tôi không hiểu phải làm gì? Tôi hỏi – bạn không có chồng hay anh trai, v.v.? Cô ấy nói – vâng, người chồng đã ở đó nhưng anh ấy bị mắc kẹt ở Derry và không có cách nào quay lại được. Lúc này, cô ấy càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói.