Thiên đường dành cho những người đàn ông giàu có

Thiên đường dành cho những người đàn ông giàu có, Anh ta được vợ nói rằng hạn ngạch hôm nay đã hết nên con dê không thể làm việc với con dê của bạn. Các trưởng lão nói Tôi sẽ cho bốn lần. Dê không có quan hệ tình dục, vì vậy chúng đã không may mắn. Tôi không đòi lại tiền của mình. Đề nghị công dân cao cấp là tốt. Không có rủi ro. Người vợ đồng ý, lấy con dê ra và đưa cho anh ta. Sau đó, vợ tôi bắt đầu quan sát qua khe cửa khi con dê đang được chuẩn bị. Ông già cho họ ở với nhau một thời gian, nhưng con dê không đồng ý cho quan hệ tình dục.