Tình cờ bắt gặp em sinh viên đại học bỏ nhà đi bụi

“Em có muốn làm tình với anh không?” Tôi cố ý thốt ra từ “chodna” để anh ấy nhận được tín hiệu của tôi. “Anh có đủ can đảm không, Rohit?” Tôi biết rằng nếu tôi chạm tay vào cơ thể anh ấy vài lần nữa, nước sẽ được tiết ra từ con mèo của anh. “Nếu bạn nói, tôi mang lại cho bạn niềm vui lớn ở đây và bây giờ. Bạn sẽ nghe lời tôi rằng những gì tôi đang nói là đúng.” “Bạn sẽ làm gì?” “Không có gì … chỉ cần xem” anh nói khi ngồi xuống và đưa tay vào trong sari của tôi. “Không, không, ai đó đang đến,” tôi nói, kinh hãi. “Anh không cởi truồng cho em đâu. Vui lòng đợi hai phút. Đừng nói gì cả.”