Tuyệt vọng khi bị chính bạn thân phản bội

nhưng cô ấy chỉ sẵn sàng với bạn. Biết được mong muốn của Didi, tôi không thể không nghĩ về điều gì đó, và tôi bắt đầu nghĩ về Didi. Sau đó, anh rể hỏi lại – xin chào Raj… bạn đang nghe điện thoại phải không? Tôi trả lời – vâng anh rể… Tôi không hiểu gì cả. Anh rể – Xem Raj. Vì hạnh phúc của những người thân yêu của chúng ta, đôi khi chúng ta phải có những biện pháp như vậy. Bạn không thể nhờ bạn bè giúp đỡ vì điều đó sẽ làm hỏng tính cách Didi của bạn. Ngoài ra còn có sự nguy hiểm mà những người khác sẽ phát hiện ra. Raj, hãy nói đồng ý cho em gái của bạn.