Vét máng con hàng lồn múp sướng khó tả

Tôi nghĩ rằng có rất ít nhóm như vậy trong sự cầu thay. Chúng tôi hy vọng rằng độc giả của chúng tôi sẽ làm cho bước chuyển này của nhóm chúng tôi thành công và yêu thích tất cả các câu chuyện của chúng tôi mà tôi đã đọc. Trước khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi muốn bạn hiểu rõ hơn về chúng tôi và đọc câu chuyện sau một cách thích thú. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ đúng khi giới thiệu nhóm của mình đầu tiên trong bài viết này, bởi vì nếu một cô gái bắt đầu câu chuyện của mình một cách trực tiếp, chúng tôi sẽ không thể biết về nhóm và cô gái đó, và chúng tôi sẽ có một câu chuyện như thế này.