Vì quá tin vào bạn trai nên em nữ sinh đã bị bán đứng

Tôi gọi anh ta vào, cho anh ta ngồi xuống, cho anh ta uống nước. Nói chuyện với anh ta về công việc và giải thích tất cả các công việc cho anh ta. Anh ấy đồng ý làm việc nên tôi đã đưa trước cho anh ấy 500 rupee. Khi được hỏi tên, anh ấy tự gọi mình là Sangeeta. Tôi nói với cô ấy – được rồi dì, bây giờ con nấu đi. Cô đồng ý và vào bếp. Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy về tất cả những thứ, v.v. và đi ra. cô ấy bắt đầu làm việc. Sau đó cô ấy rời đi hai giờ sau đó. Ngay khi anh ta bước đi, tôi cầm một chai rượu whisky lên, làm một cái chốt và nhấm nháp khi tôi bắt đầu nhớ đến thân hình người dì béo ú của mình.