Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Bằng cách nào đó chúng tôi đã đưa anh ấy lên giường. Tôi gỡ tay Ravi khỏi vai mình và bắt đầu cố gắng cho anh ấy ngủ trên giường. Sangeeta, mặt khác, không thể chịu nổi trọng lượng của Ravi một mình và lập tức trượt lên người tôi. Đột nhiên, Sangeeta ngã đè lên người tôi, tôi không kiềm chế được bản thân, đẩy Ravi xuống giường và bắt đầu sàm sỡ. sangeeta. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đổ gục trên giường với anh ấy. Tôi ngã ngửa trên giường với Sangeeta trên mặt. Tôi nắm tay Sangeeta bằng cả hai tay. Khi cô ấy ngã lên người tôi, khi tôi nắm tay cô ấy, những ngón tay của tôi chạm vào ngực cô ấy.